اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 7 بهمن 90

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
875360052پيمان دانايى سوم تجربى7694
875360001سيد سعيد يزدان پرست چهارم تجربى7661
905360055فاطمهخنجرىاول دبيرستان7238
895360022الهامدانايىچهارم تجربى7144
905360128فرشادمحمدى زادهدوم تجربى7001
885360035زيبافتاحىچهارم تجربى6976
895360110حليمهكاظمى نيكچهارم تجربى6936
905360148رامينفتاحى دم تنگاول دبيرستان6879
895360010صديقهرحمان نسبسوم تجربى6856
905360035زينبخالقى نژادسوم انسانى6806
905360157منيژهدوستىچهارم تجربى6795
905360066سيد رضاميرىچهارم تجربى6623
885360077طاهره خنجرى سوم تجربى6502
905360034عاطفهكرمى دره نارنجىدوم تجربى6474
885360006فريده دوستى چهارم تجربى6429
895350097محسنعليدادى كتجسوم رياضى6390
895360111فاطمهمحمدىدوم تجربى6378
885360007سحر كبوترى چهارم تجربى6338
905360000سيده سكينهسعادتىچهارم انسانى6324
885360008زينب نظرى چهارم تجربى6278
885360082سيداعظمجعفرىچهارم تجربى6078
895360017جوادمحمدىچهارم تجربى6063
895360015خسرويونسى كتجچهارم رياضى6033
895360179فاطمهعلى زادهچهارم تجربى6028
905360082سيد حامدتقوى فردچهارم تجربى6026

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا