اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 20خرداد 90

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
885360046اسماء رحمانى پور چهارم انسانى7397
875360001سيد سعيد يزدان پرست چهارم تجربى7072
885360000حسن عليدادى كتجچهارم تجربى6696
885360049افسانه مومنى چهارم تجربى6442
895360108مرتضىرضايىچهارم تجربى6431
885360213مصدقخليلى پورچهارم انسانى6430
885360005مژگان سعيدى چهارم انسانى6378
885360262گلنازآذرچهارم انسانى6296
895360011عباسقديمىچهارم تجربى6271
895360201نعمت اللهحسينىچهارم انسانى6209
885360288صديقهخوش قدمچهارم انسانى6137
885360263مهينآهنين جانچهارم انسانى6118
895360197حسنمهربان سرآسيابچهارم انسانى6021
895360021سجادافراختهچهارم رياضى5999
895360025حسنشهريارىچهارم رياضى5977
885360056مهرداد همتى نژاد چهارم رياضى5968
895360085نوربخشعالى وندچهارم تجربى5953
895360159محمد جوادخادم حسينىچهارم تجربى5939
895360009نسرينصداقت پرورچهارم انسانى5928
885360062محمود خليل پور كتج چهارم تجربى5923
885360132سعيد مومنى چهارم رياضى5853
885360032محبوبه بختيارى چهارم تجربى5849
895360060كمالصالحىچهارم انسانى5849
895360050عنايت الهسعيدىچهارم رياضى5782
895360166سعيددانايى پاتاوهچهارم انسانى5769
895360088حبيب الهايدونچهارم انسانى5766
895360180فرهادتقى پور شاه قربانچهارم انسانى5672
895360042تورانعسكرىچهارم انسانى5660
885360011فرزانه يوسفى مفرد چهارم انسانى5655
895360231محسنفتحى چهار راهچهارم انسانى5641
875360135حميده دانايى چهارم تجربى5620
875360164فرشته مرادى نژادچهارم تجربى5614
885360014مهردادعزيزى كتجچهارم رياضى5558
895360017جوادمحمدىچهارم تجربى5538
895360020ليلانعمتى پورچهارم تجربى5525

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا