اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 23 اسفند 92

سلام در این پست  برترین های کانون لنده921223  را جهت اطلاع عموم منتشر می کنم .
دانش آموزانی که در این لیست قرار دارند افرادی هستند که در آزمون نمره تراز بالاتر از 6000 را کسب نمودند . 

برترین های کانون لنده921223
برترین های کانون لنده921223

دانش آموزان کنکوری

نامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
زينبنظرىچهارم تجربى6891
فرشادمحمدى زادهچهارم تجربى6769
صاحبنادرى كتجچهارم تجربى6747
مسعودضرغامىچهارم تجربى6647
مرتضىولى پورالكتروتكنيك سوم6597
طاهرهخليلىچهارم انسانى6308
افسانهسعادت بخشمعمارى سوم6275
ياسينقاسمىچهارم تجربى6265
ساسانحسينى كتجچهارم تجربى6116
فرزادخليلى پورچهارم تجربى6077
فرزادمحمدى مونهچهارم تجربى6008

دانش آموزان پایه

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
بهنازدوستىدوم تجربى7338
زینبفتاحىسوم راهنمایى7280
کورشنعمت پورمونهسوم تجربى7274
مهسادانایىدوم تجربى7255
رامینفتاحى دم تنگسوم تجربى7235
الههنصیرىسوم راهنمایى6985
فاطمهخنجرىسوم تجربى6974
شیوانوروزىسوم راهنمایى6814
امینکرمى دره نارنجىدوم تجربى6576
زهراجرندهاول دبیرستان6517
نجمهحقىدوم تجربى6454
زینبجرندهاول دبیرستان6352
بهارهپورفتاحىدوم تجربى6350
علىیاوریاناول دبیرستان6323
طاهرهخلیلىچهارم انسانى6308
فرشتهدوستى کتجسوم تجربى6298
فهیمهاقازادهاول دبیرستان6290
زهراکاظمىسوم راهنمایى6249
غزلضربى طلاگهدوم تجربى6202
پیماناحمدىدوم تجربى6167
سینادوستى کتجسوم راهنمایى6026
رهامدوستى کتجسوم راهنمایى6025

جهت ارتباط با ما اینجا کلیک کنید

جهت پرداخت بدهی اینجا کلیک کنید

جهت ورود به تالار گفتمان یزدان پرست کلیک کنید

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا