• 1399 - برترین های کانون لنده در آزمون ۳۰ آبان ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز فرزادمحمدى زادهتجربى نظام جدید۷۰۳۲سیده سارایزدان پرستهفتم۶۹۵۴فاطمهآذرهشتم۶۸۵۲ام البنیندوستى کتجهشتم۶۷۵۶سینامحمدى زادهتجربى نظام جدید۶۵۴۵فاطمهکریمىتجربى نظام جدید۶۴۰۴امیرعباسیونسى کتجپنجم دبستان۶۳۹۲رخسارهپایانىتجربى نظام جدید۶۳۶۶زینبقدسىتجربى نظام جدید۶۲۶۰احمدمحمدى مال آخوندهشتم۶۱۴۴ابوالفضلمرادىدهم تجربى۶۱۰۸محمد رضادانایىیازدهم…

  بیشتر بخوانید »
 • 1399 - برترین های کانون لنده در آزمون ۱۶ آبان ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز فرزادمحمدى زادهتجربى نظام جدید۷۰۸۷سینامحمدى زادهتجربى نظام جدید۶۸۳۲فاطمهآذرهشتم۶۸۲۹ام البنیندوستى کتجهشتم۶۷۹۷ابوالفضلمرادىدهم تجربى۶۷۹۴زینبقدسىتجربى نظام جدید۶۶۱۸فاطمهکریمىتجربى نظام جدید۶۳۹۳زیباعلى زادهیازدهم علوم انسانى۶۳۱۱حسینفتحىیازدهم تجربى۶۲۶۲رخسارهپایانىتجربى نظام جدید۶۲۳۳امیرعباسیونسى کتجپنجم دبستان۶۰۷۴عرفاناحمدىانسانى نظام…

  بیشتر بخوانید »
 • k 99 - نتایج قبولی های کانون لنده در کنکور ۹۹

  نام نام خانوادگی نام رشته قبولی ناهیدنعمتی عروهعلوم ورزشی|دانشگاه علامه طباطبایی -تهران | روزانههدیهشفائی دوکعلوم ورزشی|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | روزانهیاسینصالحی نژادعلوم قران وحدیث|دانشگاه علوم ومعارف قران کریم  روزانهعصمتخالقی…

  بیشتر بخوانید »
 • k 99 - برترین های کانون لنده در آزمون ۲ آبان ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز سیده سارایزدان پرستهفتم۷۱۰۴ام البنیندوستى کتجهشتم۷۰۷۸فرزادمحمدى زادهتجربى نظام جدید۶۹۷۱سینامحمدى زادهتجربى نظام جدید۶۸۲۴فاطمهآذرهشتم۶۸۰۹زیباعلى زادهیازدهم علوم انسانى۶۷۲۰ابوالفضلمرادىدهم تجربى۶۵۸۴فاطمهکریمىتجربى نظام جدید۶۴۱۳حسینقاسمىیازدهم علوم انسانى۶۳۶۵راحیلخاتمى نیایازدهم تجربى۶۲۱۳امیرعباسیونسى کتجپنجم دبستان۶۱۴۲محمد…

  بیشتر بخوانید »
 • k 99 - منابع آزمون سراسری سال ۱۴۰۰

  سلام جهت دیدن جزییات کنکور ۱۴۰۰ منابع و دستورالعمل ها اینجا را کلیک کنید . 

  بیشتر بخوانید »
 • k 99 - برترین های کانون لنده در آزمون ۱۸ مهر ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز فرزادمحمدى زادهتجربى نظام جدید۷۳۳۰سیده سارایزدان پرستهفتم۷۲۶۳ابوالفضلمرادىدهم تجربى۶۹۲۰ام البنیندوستى کتجهشتم۶۸۲۸فاطمهکریمىتجربى نظام جدید۶۵۶۸زیباعلى زادهیازدهم علوم انسانى۶۳۰۲زهرامرادىتجربى نظام جدید۶۱۵۲حسینقاسمىیازدهم علوم انسانى۶۱۴۶راحیلخاتمى نیایازدهم تجربى۶۱۱۴کوثرامیرى زادهتجربى نظام جدید۶۰۲۵

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا