اخبار

ویژگی‌ ها و نکات مهم درباره ی آزمون21 اسفند ‌ماه 1388

در اين تاريخ كليه‌ي گروه‌هاي آزمايشي از سال دوم دبستان تا گروه‌ هاي كنكوري و دوم و سوم هنرستان آزمون دارند.

گروه‌ پيش‌دانشگاهي رياضي:

برنامه‌ي درس‌هاي هندسه‌تحليلي و رياضيات گسسته به صورت ترمي واحدي و سالي واحدي و به صورت زير است:

دانش‌آموزان ترمي واحدي باید به 10 سؤال ترمی هندسه تحليلي و 10سوال ترمی رياضيات گسسته جمعاً 20سوال پاسخ گويند.

و دانش‌آموزان سالي واحدي مي‌بايد به 10سوال هندسه تحليلي سالی و 10سوال رياضيات گسسته سالی جمعاً 20 سؤال پاسخ دهند.

دراین آزمون وبرای آگاهی دانش آموزان از نمونه سوال های کنکور(کتاب آبی ) سوال ضمیمه ازدرس های دیفرانسیل وفیزیک ( هر کدام 10 سوال )آمده که پاسخ گویی به این سوال ها اجباری است.

گروه‌ پيش‌دانشگاهي تجربی:

دراین آزمون وبرای آگاهی دانش آموزان از نمونه سوال های کنکور(کتاب آبی ) سوال ضمیمه ازکتاب ریاضیات عمومی (10 سوال )آمده که پاسخ گویی به این سوال ها اجباری است.

گروه‌ منحصراً زبان:

دانش‌آموزاني كه زبان انتخابي آن‌ها فرانسه و يا آلماني است مي‌بايد علاوه بر پاسخ‌گوئي به سؤال‌هاي عمومي فرانسه و يا آلماني خود بايد پاسخ‌گوي 70 سؤال اختصاصي زبان فرانسه و يا آلماني (اجباري) باشند.

گروه‌هاي پايه:

چون اين احتمال وجود دارد بعضي از مدارس از برنامه آزمون‌ها عقب مانده باشند، به همين علت و طبق برنامه اعلام شده سؤال‌هاي موازي براي دانش‌آموزان سال سوم رياضي، سوم تجربي، دوم رياضي، دوم تجربي، دوم انساني، اول دبيرستان و دوره راهنمايي و پنجم دبستان انتخاب شده و در دفترچه آزمون آمده است. دانش‌آموزان باید فقط به يك دسته از سؤال‌هاي عادي و يا موازي پاسخ گويند

سال سوم ریاضی

باتوجه به تقاضای برخی نمایندگی های کانون،برای درس فیزیک3، سال سوم ریاضی مانند آزمون قبل سوال های موازی تدارک دیده شده است.چرا که برخی از مدارس کشوردراین درس از برنامه ی آزمون عقب تر هستند.لذاسوالات موازی به صورت جدااز دفترچه ی اصلی تهیه وچاپ شده است.این سوال ها علاوه بر ارسال مستقیم،ازدوروزقبل از آزمون از طریق سایتamoozesh.ir،دراختیار نمایندگی هاقرارخواهدگرفت.سوالات مزبور هم شماره وهم کلیدباسوالات درس فیزیک3

دفترچه ی آزمون هستند.برنامه درسی این سوالات منطبق بر برنامه ی آزمون گذشته(7اسفند88)خواهد بود.

گروه های پایه:

این آزمون،یکی ازآزمون های شش گانه ویژه ی مدارس است.لطفا در تدارک برگزاری آزمون برای مدارس متقاضی تمهیدات لازم اندیشیده شود.

سال اول دبیرستان:

با توجه به اشکال تایپی که در برنامه راهبردی سال اول دبیرستان برای آزمون17 اردیبهشت به وجود آمده تصحیح شده ی برنامه برای درس های فیزیک وعربی به صورت زیر اعلام می گردد.

فیزیک(موازی):فصل4وفصل5تا پایان توان عدسی (صفحه88تا158)

عربی (موازی ): درس6 تا پایان ترجمه ی درس10(صفحه ی58تا120)

عربی (عادی):درس6تاپایان درس10 (صفحه ی58تا120)

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا