اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 21 اسفند 88

شمارندهنامنام خانوادگىگروهتراز
875360052پيماندانايىاول دبيرستان7253
865351443مصطفىولى پورتجربى7041
885360049افسانهمومنىتجربى6925
885360006فريدهدوستىدوم تجربى6854
875360001سيد سعيديزدان پرستسوم تجربى6849
885360050محمدزمانى نسبانسانى6843
885360152ياسينقاسمىاول دبيرستان6738
885360023فاطمهملك زادهانسانى6628
885360046اسماءرحمانى پورسوم انسانى6600
885360035زيبافتاحىسوم تجربى6521
885360000حسنعليدادى كتجسوم تجربى6502
885360290رضيهشجاعى خوانسانى6455
885360007سحركبوترىدوم تجربى6347
885360095زهراعاليانانسانى6221
885360289شيرزادآسودىاول دبيرستان6207
875360146قاسمتقى پورانسانى6147
885360005مژگانسعيدىسوم انسانى6139
875360047كلثومجليل آزادتجربى6131
875360003فرزانهرحمانى پوردوم تجربى6103
885360077طاهرهخنجرىاول دبيرستان6050
885360203شادىكاظمىسوم تجربى6013

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا