اخبار

نتایج برترین های کانون در 26 مهر 92

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
925360021زينبفتاحىسوم راهنمايى6988
905360156بهنازدوستىدوم تجربى6879
905360148رامينفتاحى دم تنگسوم تجربى6771
925360014فرشادمحمدى زادهچهارم تجربى6755
905360285بهارهپورفتاحىدوم تجربى6578
925360007كورشنعمت پورمونهسوم تجربى6572
885360077طاهرهخنجرىچهارم تجربى6550
915360049مهسادانايىدوم تجربى6543
905360089آرشهمتى نژادسوم تجربى6472
895360080مسعودضرغامىچهارم تجربى6357
925360043الههنصيرىسوم راهنمايى6294
905360055فاطمهخنجرىسوم تجربى6209
925360026شيوانوروزىسوم راهنمايى6170
885360042مهرانفتاحىچهارم تجربى6070
925360023ياسينرهبرى مهراول  متوسطه 16068
895360031افسانهفتاحىدوم تجربى6049
915360044صاحبنادرى كتجچهارم تجربى6030
925360080ابوذرشفيعى عروهچهارم انسانى6023
915360030پيماناحمدىدوم تجربى6011

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا