برترین های کانون لنده991110 که در آزمون تراز بالاتر از 6000 کسب نمودند . یزدان پرست
اخبار

برترهای کانون لنده 10 بهمن ماه 99

برترین های کانون لنده991110

برترین‌‌‌های کانون لنده991110 جهت اطلاع رسانی در این پست منتشر می‌کنم.
این لیست شامل دانش آموزانی هست که تا قبل از ساعت یک عصر برگه امتحان خود را تحویل دادند و در آزمون نمره تراز بالاتر از 6000 را کسب نمودند.

لیست برترهای کانون لنده در آزمون 10 بهمن ماه 99 را در ادامه مشاهده فرمایید.

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز 
فرزادمحمدى زادهتجربى نظام جدید7201
سیده سارایزدان پرستهفتم7074
ابوالفضلمرادىدهم تجربى6926
ام البنیندوستى کتجهشتم6794
هستىعلى نژادهفتم6578
فاطمهآذرهشتم6574
سینامحمدى زادهتجربى نظام جدید6545
فاطمهکریمىتجربى نظام جدید6380
محمد رضادانایىیازدهم تجربى6368
احمدمحمدى مال آخوندهشتم6297
امیرعباسیونسى کتجپنجم دبستان6162
زینبقدسىتجربى نظام جدید6111
رخسارهپایانىتجربى نظام جدید6098
آناهیتاکریمىدهم تجربى6068
حسینفتحىیازدهم تجربى6048
پیمانضرغامىنهم6011
20150828 101927 540x405 - برترهای کانون لنده 10 بهمن ماه 99
برترین‌‌‌های کانون لنده991110

دریافت کارنامه: