اخبار

بهترین سر آغاز

ای نام تو بهترین سر آغاز

بی نام تو نامه کی کنم باز

ای یاد تو مونس روانم

جز نام تو نیست بر زبانم

ای کار گشای هر چه هستند

نام تو کلید هر چه بستند

ای هست کن اساس هستی

کوته زدرت دراز دستی

آز آتش ظلم و دود مظلوم

احوال همه توراست معلوم

هم قصه نانموده دانی

هم نامه نانوشته خوانی

ای عقل مرا کفایت از تو

جستن زمن و هدایت از تو

هم تو به عنایت الهی

آنجا قدمم رسان که خواهی

از ظلمت خود خود رهایی ام ده

با نور خود آشنایی ام ده

خواندن درس هر روز در همون روز کمک می کند تا ما اطلاعات خود را بهتر دسته بندی کرده و حافظه بهتر ما را یاری کنه تمرینش کنید اطلاع دهید

چرا آزمون می دهیم ؟

هدف از شرکت در آزمون های آزمایشی چیست ؟

۱-هر فرد خودش را با دیگران مقایسه می کند ؟

( مقایسه خود با دیگران )

۲-هر فرد خودش را با خودش مقایسه می کند

( مقایسه خود با خود )

۳-تلاش در جهت بهتر شدن (صعود )

۴-با شرایط امتحان آشنا می شویم

تسلط بر امتحان وشرایط حاکم و

ازبین رفتن استرس)

۵ -آزمون می دهیم تا یاد بگیریم

بهترین زمان برای یادگیری جلسه امتحان است

چون بیشترین تمرکز را داریم

گفت استاد مبر درس از یاد

یاد باد آنچه به من گفت استاد

هیچ یادم نرود این معنا

که مرا مادرم من نادان زاد

پدرم نیز چو استادم دید

گشت از تربیت من آزاد

پس مرا منت از استادم بود

که به تعلیم من استاد ایستاد

هر چه می دانست آموخت مرا

غیر یک حرف که ناگفته نهاد

“قدر استاد نکو دانستن

حیف استاد به من یاد نداد “

خداوندا تو مسئولي.

خداوندا تو ميداني كه انسان بودن و ماندن در اين دنيا چه دشوار است.

چه رنجي ميكشد آنكس كه انسان است و از احساس سرشار است

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا