اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 14 اسفند 94

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز 
مهسادانایىچهارم تجربى7333
بهنازدوستىچهارم تجربى7323
حمیدهنیک جوچهارم تجربى7183
سید محمد سعیدسبحانى خواهسوم تجربى7137
مهرشاددانایىدوم تجربى7105
پیماناحمدىچهارم ریاضى6893
زینبفتاحىدوم تجربى6795
افشینفتحىسوم تجربى6782
سمیراپرتاهچهارم تجربى6780
بهنامدانشهشتم6661
مهدیهرحمانى پورهشتم6661
حمیدرضایونسىدوم تجربى6653
سمانهاحمدىنهم6638
شهابنعمتىهشتم6624
امینکرمى دره نارنجىچهارم تجربى6563
کوثرامیرى زادههشتم6512
زهراجرندهسوم تجربى6487
سید احسانموسوىچهارم تجربى6467
علىخالقى نژادىششم دبستان6465
علىیاوریانسوم تجربى6443
زینبخنجرىنهم6432
آرمانعزیزىچهارم تجربى6352
عاطفهشمشیرىچهارم تجربى6315
ریحانهعظیمى فرچهارم تجربى6314
حسینمطهرىچهارم تجربى6311
سحرربانى مهرنهم6300
محمد رضامحمدى اصلچهارم تجربى6296
سولمازعابدى- میهمان از 5340چهارم تجربى6272
یاسینبویرچهارم تجربى6256
غزلضربىچهارم تجربى6247
کامرانآزادهچهارم تجربى6239
بهارهپورفتاحىچهارم تجربى6228
علىمعنوىچهارم تجربى6184
افشینعزیزى کتجچهارم تجربى6178
سید احمدرضاعلى زادهچهارم تجربى6173
یاسینفتحىدوم تجربى6165
فرزادجلیلى مرادهشتم6158
فرشادمونه زاذهچهارم تجربى6147
نگینتقى زادههشتم6147
عذرانامیان نژادچهارم انسانى6136
زهرانظرىدوم تجربى6133
نیماحسن پورچهارم تجربى6083
عارفهآقازاده عروهدوم تجربى6073
سینامحمدى مال آخونددوم تجربى6071
پریساعابدى ترابچهارم انسانى6033

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا