اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 31 اردیبهشت 95

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز 
مهسادانایىچهارم تجربى7447
حمیدهنیک جوچهارم تجربى7362
بهنازدوستىچهارم تجربى7223
پیماناحمدىچهارم ریاضى7162
فرشادمونه زاذهچهارم تجربى6994
ریحانهعظیمى فرچهارم تجربى6920
سید احمدرضاعلى زادهچهارم تجربى6872
محمد رضامحمدى اصلچهارم تجربى6785
سمیراپرتاهچهارم تجربى6701
عاطفهشمشیرىچهارم تجربى6653
امینکرمى دره نارنجىچهارم تجربى6607
افشینعزیزى کتجچهارم تجربى6509
بهارهپورفتاحىچهارم تجربى6495
فائزهزمانى نسبچهارم تجربى6431
سید احسانموسوىچهارم تجربى6405
علىمعنوىچهارم تجربى6310
آرمانعزیزىچهارم تجربى6309
عذرانامیان نژادچهارم انسانى6221
عظیمهرضایىچهارم تجربى6188
پریساعابدى ترابچهارم انسانى6125
افسانهفتاحىچهارم تجربى6116
جبارانصارىچهارم تجربى6002

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دکمه بازگشت به بالا