اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 31 اردیبهشت 95

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز 
مهسادانایىچهارم تجربى۷۴۴۷
حمیدهنیک جوچهارم تجربى۷۳۶۲
بهنازدوستىچهارم تجربى۷۲۲۳
پیماناحمدىچهارم ریاضى۷۱۶۲
فرشادمونه زاذهچهارم تجربى۶۹۹۴
ریحانهعظیمى فرچهارم تجربى۶۹۲۰
سید احمدرضاعلى زادهچهارم تجربى۶۸۷۲
محمد رضامحمدى اصلچهارم تجربى۶۷۸۵
سمیراپرتاهچهارم تجربى۶۷۰۱
عاطفهشمشیرىچهارم تجربى۶۶۵۳
امینکرمى دره نارنجىچهارم تجربى۶۶۰۷
افشینعزیزى کتجچهارم تجربى۶۵۰۹
بهارهپورفتاحىچهارم تجربى۶۴۹۵
فائزهزمانى نسبچهارم تجربى۶۴۳۱
سید احسانموسوىچهارم تجربى۶۴۰۵
علىمعنوىچهارم تجربى۶۳۱۰
آرمانعزیزىچهارم تجربى۶۳۰۹
عذرانامیان نژادچهارم انسانى۶۲۲۱
عظیمهرضایىچهارم تجربى۶۱۸۸
پریساعابدى ترابچهارم انسانى۶۱۲۵
افسانهفتاحىچهارم تجربى۶۱۱۶
جبارانصارىچهارم تجربى۶۰۰۲

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دکمه بازگشت به بالا