اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 20 آذر 94

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز 
مهسادانایىچهارم تجربى۷۴۸۶
بهنامدانشهشتم۷۱۹۲
سید محمد سعیدسبحانى خواهسوم تجربى۷۰۴۶
حمیدهنیک جوچهارم تجربى۶۹۶۳
افشینفتحىسوم تجربى۶۹۲۰
بهنازدوستىچهارم تجربى۶۸۰۴
رخسارهپایانىهشتم۶۷۹۸
پیماناحمدىچهارم ریاضى۶۷۸۱
آرمانعزیزىچهارم تجربى۶۷۱۲
سمیراپرتاهچهارم تجربى۶۶۳۹
امینکرمى دره نارنجىچهارم تجربى۶۶۳۴
مهرشاددانایىدوم تجربى۶۶۲۴
فرشادمونه زاذهچهارم تجربى۶۵۸۵
فائزهزمانى نسبچهارم تجربى۶۵۳۹
افشینعزیزى کتجچهارم تجربى۶۵۲۸
زینبفتاحىدوم تجربى۶۵۰۷
سید احسانموسوىچهارم تجربى۶۴۰۶
شهابنعمتىهشتم۶۳۹۵
محمد رضامحمدى اصلچهارم تجربى۶۳۸۷
کامرانآزادهچهارم تجربى۶۳۳۹
عاطفهشمشیرىچهارم تجربى۶۳۲۰
زینبمحمودى مونههفتم۶۳۱۵
مهدیهرحمانى پورهشتم۶۳۰۷
سیده سیماتقوى نژادنهم۶۲۹۵
عارفهآقازاده عروهدوم تجربى۶۲۹۲
ریحانهعظیمى فرچهارم تجربى۶۲۸۹
زهرانظرىدوم تجربى۶۲۱۸
سمانهاحمدىنهم۶۱۸۹
علىیاوریانسوم تجربى۶۱۷۳
بهارهپورفتاحىچهارم تجربى۶۰۶۲
سینامحمدى مال آخونددوم تجربى۶۰۶۰
غزلضربىچهارم تجربى۶۰۵۳
برترهای کانون لنده 940920
برترهای کانون لنده ۹۴۰۹۲۰

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

‫۳ دیدگاه ها

دکمه بازگشت به بالا