اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون ۱۴ اردیبهشت ۹۶

سلام در این پست نتایج برترهای کانون لنده13960214 را جهت اطلاع رسانی منتشر می کنم .

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
بهنامدانشدهم تجربى۷۵۰۵
ام البنیندوستى کتجپنجم دبستان۷۲۱۵
تاراجوج پورششم دبستان۷۰۴۰
افشینعزیزى کتجچهارم تجربى۷۰۱۱
علىخلیلى پورششم دبستان۶۸۱۱
علىخالقى نژادىهشتم۶۷۱۰
شهابنعمتىدهم تجربى۶۶۵۲
پردیسرضایىنهم۶۶۳۴
سمانهاحمدىیازدهم تجربى۶۶۲۲
سینامحمدى مال آخوندچهارم تجربى۶۵۷۸
محمد رضادانایىهشتم۶۵۷۰
هانىتقوىیازدهم تجربى۶۵۲۳
سیده زهرامیرىیازدهم تجربى۶۵۱۳
رضافتحىیازدهم تجربى۶۳۹۹
مهسادادوندپنجم دبستان۶۳۸۲
مرتضىآرامىچهارم انسانى۶۳۷۸
سیده شیواموسوىهشتم۶۳۶۹
محمد حسینعسکرى دم تنگهشتم۶۲۳۷
مالکسلمان شهروئىیازدهم علوم انسانى۶۲۲۸
نیماتقوى نژادچهارم تجربى۶۱۶۲
فهیمهاقازادهچهارم تجربى۶۱۴۰
یاسمنطهماسبى کتجهشتم۶۱۱۲
معصومهنیک خواهششم دبستان۶۱۰۴
سمراقلى زاده کتجنهم۶۰۹۹
شهرامجوج پورهشتم۶۰۹۸
محمدخالقى نژادىششم دبستان۶۰۹۵
زهرانظرىچهارم تجربى۶۰۸۵
زهراسهرابىششم دبستان۶۰۸۵
علىحسن زاده پاطاوهیازدهم تجربى۶۰۶۳
سیماخوشقدمچهارم تجربى۶۰۴۹
محبوبهمحبوبىیازدهم تجربى۶۰۳۹
مهردادعزیزى کتجچهارم تجربى۶۰۳۵
فاطمهکریمىنهم۶۰۳۲
نگارصدرىیازدهم تجربى۶۰۲۹
زهرامرادىنهم۶۰۲۷
مسعودنیک جویازدهم تجربى۶۰۱۴

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا