اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون ۱۲ اردیبهشت ۹۹

برترهای ۱۲ اردیبهشت ۹۹ دانش آموزانی که نمره تراز بالاتر از 6000 را کسب کردند .یزدان پرست

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز 
فاطمهآذرهفتم۷۰۴۴
سیده سارایزدان پرستششم دبستان۷۰۰۴
فرزادمحمدى زادهیازدهم تجربى۶۹۴۱
زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۶۷۸۱
ام البنیندوستى کتجهفتم۶۷۳۸
هانىتقوىتجربى نظام جدید۶۷۰۳
سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۶۲۵
احمدمحمدى مال آخوندهفتم۶۵۳۴
ابوالفضلمرادىنهم۶۴۹۳
مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۴۳۹
مهسادادوندهفتم۶۳۹۴
فاطمهکریمىیازدهم تجربى۶۳۴۶
مهدیهمشهدى زادههشتم۶۲۸۷
ابوالفضلزارعى لندهنهم۶۲۵۲
سیده شکیلاآذربخشتجربى نظام جدید۶۲۱۹
آناهیتاشفایى دوکتجربی نظام قدیم۶۱۶۷
فرشتهبهزادىتجربى نظام جدید۶۱۶۶
فرخندهاحمدى ترابانسانى نظام قدیم۶۰۲۵
محمدخالقى نژادىهشتم۶۰۱۷

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا