اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون ۳۰ آذر ماه ۹۷

سلام آزمون امروز هم برگزار شد در این پست نتایج برترین های کانون لنده970930 را جهت اطلاع رسانی منتشر می کنم . 

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
بهنامدانشیازدهم تجربى۷۴۵۲
عرفاناحمدىدهم علوم انسانى۶۹۷۲
ام البنیندوستى کتجششم دبستان۶۸۰۲
مهسادادوندششم دبستان۶۷۳۲
شهابنعمتىیازدهم تجربى۶۶۹۵
سپیدهربانى مهردهم تجربى۶۶۱۶
علىخالقى نژادىنهم۶۵۷۰
سمانهاحمدىدوازدهم تجربى۶۵۶۱
جوادیونسى کتجچهارم تجربى۶۵۰۹
تاراجوج پورهفتم۶۴۸۱
عهدیهمکى پورچهارم تجربى۶۴۵۴
ابوالفضلزارعى لندههشتم۶۴۴۷
زهرانظرىچهارم تجربى۶۳۸۷
مسعودنیک جودوازدهم تجربى۶۳۷۱
سینامحمدى زادهیازدهم تجربى۶۳۵۶
رضافتحىدوازدهم تجربى۶۳۳۶
سعیدکاویانچهارم تجربى۶۲۹۵
شیوانوروزىچهارم تجربى۶۲۸۳
زهرامرادىدهم تجربى۶۲۷۷
فاطمهیونسى کتجدهم علوم انسانى۶۱۷۷
نسریناخلاقى نیاچهارم تجربى۶۱۷۱
کوثرامیرى زادهیازدهم تجربى۶۱۴۰
امیر حسینآقازادهیازدهم تجربى۶۱۱۶
آناهیتاکریمىهشتم۶۱۰۶
فرشتهبهزادىدوازدهم تجربى۶۱۰۲
علىخلیلى پورهفتم۶۰۸۱
فرزادجلیلى مرادیازدهم تجربى۶۰۶۲
محبوبهمحبوبىدوازدهم تجربى۶۰۵۸
یوسفنعمتى شاه قربانچهارم تجربى۶۰۵۶
مهدیهرحمانى پوریازدهم تجربى۶۰۳۴
آناهیتاشفایى دوکچهارم تجربى۵۹۹۸
سینامحمدى مال آخوندچهارم تجربى۵۹۷۴
یاسینفتحىچهارم تجربى۵۹۵۱
سیده سارایزدان پرستپنجم دبستان۵۹۴۸
فاطمهکریمىدهم تجربى۵۹۳۳
امیرحسینتاج الدینىدهم علوم انسانى۵۹۲۳
پردیسرضایىدهم تجربى۵۹۱۴
مهردادعزیزى کتجچهارم تجربى۵۹۰۱

جهت ثبت نام اینترنتی کانون فرهنگی آموزش اینجا کلیک کنید

جهت پرداخت بدهی اینجا کلیک کنید

جهت تماس با ما اینجا را کلیک کنید .

برترین های کانون لنده970930
برترین های کانون لنده970930

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا