اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون ۲۹ فروردین ۹۹

برترین های ۲۹ فروردین ۹۹ کانون واحد لنده

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز 
فاطمهآذرهفتم۷۰۳۰
سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۹۹۴
حسینعلیارپوردهم علوم انسانى۶۹۳۹
ابوالفضلمرادىنهم۶۶۹۵
فرشتهبهزادىتجربى نظام جدید۶۶۶۷
تاراسلطانىهشتم۶۶۱۸
ام البنیندوستى کتجهفتم۶۶۰۰
مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۵۸۴
زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۶۵۶۲
زیباعلى زادهدهم علوم انسانى۶۵۱۱
فاطمهدوستى کتجانسانى نظام جدید۶۴۰۳
احمدمحمدى مال آخوندهفتم۶۳۸۴
هانىتقوىتجربى نظام جدید۶۳۸۲
مهسادادوندهفتم۶۳۸۱
سمراقلى زاده کتجیازدهم تجربى۶۳۳۰
فاطمهکریمىیازدهم تجربى۶۲۲۲
حسینضرغامى طیبىتجربى نظام جدید۶۲۱۴
مهدیهمشهدى زادههشتم۶۱۷۴
کوثرامیرى زادهتجربى نظام جدید۶۱۵۰
فرخندهاحمدى ترابانسانى نظام قدیم۶۰۸۴
عصمتخالقى نژادانسانى نظام جدید
۶۰۴۱
مبیناغلامىششم دبستان

۶۰۲۲

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا