اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 1 شهریور 92

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
905360148رامينفتاحى دم تنگسوم تجربى7480
905360156بهنازدوستىدوم تجربى7118
925360014فرشادمحمدى زادهچهارم تجربى6927
925360007كورشنعمت پورمونهسوم تجربى6784
895360080مسعودضرغامىچهارم تجربى6554
905360056عاطفهاصيل زادهچهارم تجربى6427
925360021زينبفتاحىسوم راهنمايى6275
895360104فرزادمحمدى مونهچهارم تجربى6094
925360019ساسانحسينى كتجچهارم تجربى6017
895360161ياسينكريمى زاده مونهچهارم تجربى5963
925360026شيوانوروزىسوم راهنمايى5914
895360111فاطمهمحمدىچهارم تجربى5905
925360015سعيدهعلى زادهچهارم تجربى5709
895360031افسانهفتاحىدوم تجربى5687
925360000آرمانجماعتىچهارم تجربى5612

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا