اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون ۲۱ دی ماه ۹۷

سلام در این پست  نتایج برترین های کانون لنده971021 را جهت اطلاع رسانی عمومی منتشر می کنم

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
بهنامدانشیازدهم تجربى۷۵۷۷
فرزادمحمدى زادهدهم تجربى۷۲۶۳
مهسادادوندششم دبستان۶۸۲۹
احمد رضافتحىچهارم تجربى۶۷۸۱
علىخالقى نژادىنهم۶۷۵۳
تاراجوج پورهفتم۶۷۴۷
عرفاناحمدىدهم علوم انسانى۶۷۳۵
عهدیهمکى پورچهارم تجربى۶۷۱۸
جوادیونسى کتجچهارم تجربى۶۷۰۲
ام البنیندوستى کتجششم دبستان۶۶۵۵
سمانهاحمدىدوازدهم تجربى۶۶۰۶
سحرربانى مهردوازدهم تجربى۶۵۷۸
شیوانوروزىچهارم تجربى۶۵۲۵
شهابنعمتىیازدهم تجربى۶۴۷۷
ابوالفضلزارعى لندههشتم۶۴۵۳
سینامحمدى مال آخوندچهارم تجربى۶۳۴۷
زهرانظرىچهارم تجربى۶۳۰۲
رضافتحىدوازدهم تجربى۶۲۹۸
سیده زهرامیرىدوازدهم تجربى۶۲۹۳
رخسارهپایانىیازدهم تجربى۶۲۳۷
محمد رضادانایىنهم۶۲۱۳
علىخلیلى پورهفتم۶۲۱۰
امیررضاخسروى تنگ برد سفیدیازدهم تجربى۶۱۴۱
فاطمهیونسى کتجدهم علوم انسانى۶۰۹۳
مسعودنیک جودوازدهم تجربى۶۰۸۷
محمدخالقى نژادىهفتم۶۰۸۶
مهردادعزیزى کتجچهارم تجربى۶۰۸۰
مالکسلمان شهروئىدوازدهم انسانى۶۰۷۵
سپیدهربانى مهردهم تجربى۶۰۵۲
حمیدرضایونسىچهارم تجربى۶۰۰۹
برترین های کانون لنده971021
برترین های کانون لنده971021

جهت ثبت نام اینترنتی کانون فرهنگی آموزش اینجا کلیک کنید

جهت پرداخت بدهی اینجا کلیک کنید

جهت تماس با ما اینجا را کلیک کنید .

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا