اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 18 اردیبهشت 94

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز 
زینبفتاحىاول دبیرستان7566
کورشنعمت پورمونهچهارم تجربى7275
مهسادانایىسوم تجربى7238
رامینفتاحىچهارم تجربى7188
پیماناحمدىسوم ریاضى7183
بهنازدوستىسوم تجربى7177
زهراجرندهدوم تجربى6937
امینکرمى دره نارنجىسوم تجربى6932
مسعودضرغامىچهارم تجربى6885
سمانهاحمدىهشتم6827
زینبخنجرىهشتم6744
بهنامدانشهفتم6674
ساسانحسینى کتجچهارم تجربى6645
نجمهحقىسوم تجربى6600
فهیمهاقازادهدوم تجربى6576
قاسمکشورىچهارم تجربى6503
عذرانامیان نژادسوم انسانى6500
فرشادمونه زاذهچهارم تجربى6469
شیوانوروزىاول دبیرستان6411
عاطفهاصیل زادهچهارم تجربى6339
فاطمهمحمدىچهارم تجربى6322
افسانهمومنىچهارم تجربى6321
ریحانهعظیمى فرچهارم تجربى6278
فائزهزمانى نسبچهارم تجربى6269
طیبهبهزادزادهچهارم انسانى6247
وحیدخلیلى پورچهارم تجربى6138
زهراجعفرىچهارم تجربى6097
شهابنعمتىهفتم6074
عاطفهشمشیرىچهارم تجربى6073
علىیاوریاندوم تجربى6063
یاسینبویرچهارم تجربى6059
مصطفىمحمدىچهارم تجربى6033

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. ب زینب خانوم رتبه١٢کشوری رو تبریک میگم
    به همه کنکوریای پرتلاش هم خدا قوت
    ب امید رکورد زنی تو رتبه و تعداد قبولی تو کنکور٩۴
    یا علی….

دکمه بازگشت به بالا