اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 7 فروردین 95

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز 
بهنازدوستىچهارم تجربى۷۸۲۳
مهسادانایىچهارم تجربى۷۵۹۵
سید محمد سعیدسبحانى خواهسوم تجربى۶۹۹۰
افشینفتحىسوم تجربى۶۹۷۸
امینکرمى دره نارنجىچهارم تجربى۶۸۴۵
فرشادمونه زاذهچهارم تجربى۶۷۶۶
پیماناحمدىچهارم ریاضى۶۷۰۱
سمیراپرتاهچهارم تجربى۶۶۳۹
حمیدهنیک جوچهارم تجربى۶۶۳۳
سید احسانموسوىچهارم تجربى۶۵۲۷
افشینعزیزى کتجچهارم تجربى۶۴۲۳
فائزهزمانى نسبچهارم تجربى۶۳۸۶
محمد رضامحمدى اصلچهارم تجربى۶۳۶۱
ریحانهعظیمى فرچهارم تجربى۶۳۵۶
علىیاوریانسوم تجربى۶۱۸۲
سید احمدرضاعلى زادهچهارم تجربى۶۱۸۱
آرمانعزیزىچهارم تجربى۶۱۶۶
کامرانآزادهچهارم تجربى۶۱۴۳
بهارهپورفتاحىچهارم تجربى۶۱۲۸

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا