اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 7 فروردین 95

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز 
بهنازدوستىچهارم تجربى7823
مهسادانایىچهارم تجربى7595
سید محمد سعیدسبحانى خواهسوم تجربى6990
افشینفتحىسوم تجربى6978
امینکرمى دره نارنجىچهارم تجربى6845
فرشادمونه زاذهچهارم تجربى6766
پیماناحمدىچهارم ریاضى6701
سمیراپرتاهچهارم تجربى6639
حمیدهنیک جوچهارم تجربى6633
سید احسانموسوىچهارم تجربى6527
افشینعزیزى کتجچهارم تجربى6423
فائزهزمانى نسبچهارم تجربى6386
محمد رضامحمدى اصلچهارم تجربى6361
ریحانهعظیمى فرچهارم تجربى6356
علىیاوریانسوم تجربى6182
سید احمدرضاعلى زادهچهارم تجربى6181
آرمانعزیزىچهارم تجربى6166
کامرانآزادهچهارم تجربى6143
بهارهپورفتاحىچهارم تجربى6128

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا