اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 11 بهمن 92

سلام در این پست برترین های کانون لنده92111 را جهت اطلاع رسانی منتشر می کنم .
نفرات برتر را در دو گروه کنکوری و پایه قرار دادم . 

دانش آموزان کنکوری

نامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
طاهرهخنجرىچهارم تجربى6701
فرشادمحمدى زادهچهارم تجربى6629
صاحبنادرى كتجچهارم تجربى6570
مسعودضرغامىچهارم تجربى6353
مرتضىولى پورالكتروتكنيك سوم6352
ايمانگلستانى نسبچهارم تجربى6131
ياسينقاسمىچهارم تجربى6027
ساسانحسينى كتجچهارم تجربى6007
بتولكبوترى كتجچهارم تجربى6005
برترین های کانون لنده92111
برترین های کانون لنده92111

دانش آموزان پایه

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
زینبفتاحىسوم راهنمایى7326
کورشنعمت پورمونهسوم تجربى7286
رامینفتاحى دم تنگسوم تجربى7236
مهسادانایىدوم تجربى7233
بهنازدوستىدوم تجربى7218
فاطمهخنجرىسوم تجربى6947
الههنصیرىسوم راهنمایى6849
بهارهپورفتاحىدوم تجربى6819
امینکرمى دره نارنجىدوم تجربى6816
زهراکاظمىسوم راهنمایى6701
شیوانوروزىسوم راهنمایى6635
غزلضربى طلاگهدوم تجربى6574
زهراجرندهاول دبیرستان6321
علىیاوریاناول دبیرستان6144
یاسینرهبرى مهراول  متوسطه 16142
سحرربانى مهراول  متوسطه 16044
افسانهفتاحىدوم تجربى6003

جهت ارتباط با ما اینجا کلیک کنید

جهت پرداخت بدهی اینجا کلیک کنید

جهت ورود به تالار گفتمان یزدان پرست کلیک کنید

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا