اخبار

نتیجه آزمون ۲۰ بهمن ۹۶ کانون فرهنگی آموزش واحد لنده

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
بهنامدانشدهم تجربى۷۳۰۶
ام البنیندوستى کتجپنجم دبستان۷۰۴۹
تاراجوج پورششم دبستان۷۰۳۰
محمدمهدىرضاپور- میهمان از ۳۵۷۰هفتم۷۰۰۵
افشینعزیزى کتجچهارم تجربى۷۰۰۳
سیده زهرامیرىیازدهم تجربى۶۷۸۲
علىخالقى نژادىهشتم۶۶۷۳
مهشیدرضاپور- میهمان از ۳۷۳۰پنجم دبستان۶۵۵۷
سمانهاحمدىیازدهم تجربى۶۵۱۱
هانىتقوىیازدهم تجربى۶۴۱۲
جوادیونسى کتجچهارم تجربى۶۳۸۵
شهابنعمتىدهم تجربى۶۳۸۲
فهیمهاقازادهچهارم تجربى۶۳۴۶
مهسادادوندپنجم دبستان۶۳۳۲
پردیسرضایىنهم۶۳۰۴
محمد رضادانایىهشتم۶۲۷۸
سینامحمدى مال آخوندچهارم تجربى۶۱۵۷
علىخلیلى پورششم دبستان۶۱۳۹
محمد حسینعسکرى دم تنگهشتم۶۱۳۸
رضافتحىیازدهم تجربى۶۰۹۷
زهرامحمدى مونهدهم تجربى۶۰۸۱
محمدخالقى نژادىششم دبستان۶۰۲۳

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا