اخبار

نتیجه آزمون ۶ بهمن ۹۶ کانون فرهنگی آموزش واحد لنده

به نام خدا

در این قسمت نتیجه آزمون ۶ بهمن ۹۶ کانون فرهنگی آموزش واحد لنده راتقدیم می کنیم . به دلیل اعمال آزمون اعتبار سنجی در کارنامه نتیجه با تاخیر آماده شد.

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
بهنامدانشدهم تجربى۷۶۲۱
افشینعزیزى کتجچهارم تجربى۷۰۳۵
مریمتقى زاده لندهششم دبستان۶۹۵۱
مهسادادوندپنجم دبستان۶۷۲۴
تاراجوج پورششم دبستان۶۶۹۵
علىخالقى نژادىهشتم۶۶۷۷
سیده زهرامیرىیازدهم تجربى۶۶۰۴
ام البنیندوستى کتجپنجم دبستان۶۵۶۵
سیده شیواموسوىهشتم۶۴۵۲
فهیمهاقازادهچهارم تجربى۶۴۳۶
نیماتقوى نژادچهارم تجربى۶۴۰۱
حمیدرضایونسىچهارم تجربى۶۳۵۰
علىخلیلى پورششم دبستان۶۳۴۲
علىیاوریانچهارم تجربى۶۲۶۳
سینامحمدى مال آخوندچهارم تجربى۶۲۳۲
شیوانوروزىچهارم تجربى۶۲۱۳
محمد رضادانایىهشتم۶۲۱۱
زهرانظرىچهارم تجربى۶۱۴۴
محمد حسینعسکرى دم تنگهشتم۶۱۴۲
نگارصدرىیازدهم تجربى۶۱۳۲
پردیسرضایىنهم۶۰۹۶
صادقرحمت الهىدهم تجربى۶۰۹۴
مسعودنیک جویازدهم تجربى۶۰۵۷
یاسینفتحىچهارم تجربى۶۰۳۳
زهرادهبان نژادیازدهم علوم انسانى۶۰۱۱
فرشتهبهزادىیازدهم تجربى۶۰۰۲

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا