اخبار

نتیجه آزمون 19 آذر95 کانون فرهنگی آموزش واحد لنده

آنچه در این مقاله می‌خوانید

برترهای کانون لنده 950919

در این پست لیست نفرات برتر کانون لنده در 19 آذر 1395 را جهت اطلاعات عموم منتشر می کنم . برترهای کانون لنده کسانی هستند که در آزمون نمره تراز بالاتر از 6000 را کسب نمودند .

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز 
افشینفتحىچهارم تجربى7072
سید احمدرضاعلى زادهچهارم تجربى6986
آرمانعزیزىچهارم تجربى6817
بهارهپورفتاحىچهارم تجربى6772
فاطمهکریمىهشتم6755
افسانهفتاحىچهارم تجربى6754
علىمعنوىچهارم تجربى6702
سید محمد سعیدسبحانى خواهچهارم تجربى6655
غزلضربىچهارم تجربى6635
علىخالقى نژادىهفتم6581
سپیدهربانى مهرهشتم6571
بهنامدانشنهم6518
افشینعزیزى کتجچهارم تجربى6493
سحرربانى مهردهم تجربى6484
سمانهاحمدىدهم تجربى6452
زینبفتاحىسوم تجربى6437
زهرانظرىسوم تجربى6413
یاسینفتحىسوم تجربى6343
سیده زهرامیرىدهم تجربى6340
کامرانآزادهچهارم تجربى6321
سینامحمدى مال آخوندسوم تجربى6283
شهابنعمتىنهم6241
سمیراعسکرىچهارم تجربى6162
محمد حسینعسکرى دم تنگهفتم6075
زینبحقىهشتم6062
هانىتقوىدهم تجربى6046
نیماتقوى نژادچهارم تجربى6030
زینبخنجرىدهم تجربى6023
برترهای کانون لنده 950919
برترهای کانون لنده 950919

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا