اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 10 بهمن 93

برترین های کانون لنده931110

دراین پست لیست برترین های کانون لنده931110 در آزمون 10 بهمن 93 جهت اطلاع عموم منتشر می کنم .

افرادی که در این لیست قراردارند دانش آموزانی هستند که در آزمون نمره تراز بالاتر از 6000 را کسب نمودند . 
برای کسب نمره تراز بالاتر نیاز به کار و تلاش مضاعف هست . 
لیست  برترین های کانون لنده931110 به شرح زیر است . 

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
رامینفتاحى دم تنگچهارم تجربى7646
بهنازدوستىسوم تجربى7328
مهسادانایىسوم تجربى7205
پیماناحمدىسوم ریاضى7171
امینکرمى دره نارنجىسوم تجربى7121
کورشنعمت پورمونهچهارم تجربى7046
زینبفتاحىاول دبیرستان6977
سمانهاحمدىهشتم6932
ساسانحسینى کتجچهارم تجربى6882
مسعودضرغامىچهارم تجربى6728
افسانهمومنىچهارم تجربى6507
غزلضربى طلاگهسوم تجربى6473
فرشادمونه زاذهچهارم تجربى6460
حمیدهنیک جوسوم تجربى6374
شهابنعمتىهفتم6330
فائزهزمانى نسبچهارم تجربى6325
مهرشاددانایىاول دبیرستان6315
بهارهپورفتاحىسوم تجربى6298
زهراجعفرىچهارم تجربى6267
نجمهحقىسوم تجربى6188
زینبجرندهدوم تجربى6168
سعیدهعلى زادهچهارم تجربى6150
شیوانوروزىاول دبیرستان6117
زهراجرندهدوم تجربى6115
عذرانامیان نژادسوم انسانى6062

برترین های کانون لنده931110

جهت ارتباط با مااینجا کلیک کنید

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دکمه بازگشت به بالا