اخبار

برترین های کانون لنده در 7 مرداد 90

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
875360052پيمان دانايى سوم تجربى7506
905360034عاطفهكرمى دره نارنجىدوم تجربى7076
885360006فريده دوستى چهارم تجربى7014
895360010صديقهرحمان نسبسوم تجربى6809
895360022الهامدانايىچهارم تجربى6657
905360035زينبخالقى نژادسوم انسانى6546
885360077طاهره خنجرى سوم تجربى6531
895350097محسنعليدادى كتجسوم رياضى6502
885360007سحر كبوترى چهارم تجربى6298
895360032ويداحسن پورچهارم تجربى6241
895360067زيباعليدادىچهارم تجربى6200
885360152ياسين قاسمى سوم تجربى6162
885360042مهران فتاحى سوم تجربى6017
905360000سيده سكينهسعادتىچهارم انسانى5988
885360020عاطفه موسوى نسب دوم تجربى5987
895360027محدثهدانائىسوم تجربى5980
885360008زينب نظرى چهارم تجربى5898
885360164الهام ميرى چهارم تجربى5893
885360208صديقه كريمى زاده مونه چهارم تجربى5860
895360033سهيلارنجبرچهارم تجربى5842
895360111فاطمهمحمدىدوم تجربى5805
895360181الههفتحى دوكاول دبيرستان5727
895360063زهراجعفرىدوم تجربى5668
895360132شريفهصادقىچهارم تجربى5652
895360016پريساكريمى نژادچهارم انسانى5643
905360038سيده زهراعلى زادهدوم تجربى5586
905360030مهوشنقى زادهچهارم تجربى5548

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا