اخبار

نتیجه آزمون 9 مهر 95 کانون فرهنگی آموزش واحد لنده

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز 
بهنامدانشنهم7448
افشینفتحىچهارم تجربى7298
علىیاوریانچهارم تجربى7084
سمانهاحمدىدهم تجربى6492
زهرانظرىسوم تجربى6346
یاسینفتحىسوم تجربى6164
عارفهآقازاده عروهسوم تجربى6147
زینبفتاحىسوم تجربى6030
برترهای کانون لنده 950709
برترهای کانون لنده 950709

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا