اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون ۱۸ آبان ۹۷

سلام در این پست برترین های کانون لنده970818 را جهت اطلاع رسانی دانش آموزان منتشر می کنم . 

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
بهنامدانشیازدهم تجربى۷۳۹۷
سینامحمدى مال آخوندچهارم تجربى۶۸۷۴
شیوانوروزىچهارم تجربى۶۸۱۵
شهابنعمتىیازدهم تجربى۶۷۸۷
سیده زهرامیرىدوازدهم تجربى۶۷۶۷
مهسادادوندششم دبستان۶۷۵۹
جوادیونسى کتجچهارم تجربى۶۷۲۱
سمانهاحمدىدوازدهم تجربى۶۷۲۰
ام البنیندوستى کتجششم دبستان۶۷۱۴
زهرانظرىچهارم تجربى۶۶۷۴
علىخالقى نژادىنهم۶۶۰۸
سیده سارایزدان پرستپنجم دبستان۶۵۷۴
فرزادمحمدى زادهدهم تجربى۶۵۳۴
ابوالفضلزارعى لندههشتم۶۵۰۹
رضافتحىدوازدهم تجربى۶۴۴۲
سحرربانى مهردوازدهم تجربى۶۳۷۱
عرفاناحمدىدهم علوم انسانى۶۳۴۳
علىخلیلى پورهفتم۶۲۹۸
یاسینفتحىچهارم تجربى۶۲۶۳
آناهیتاکریمىهشتم۶۲۴۶
تاراجوج پورهفتم۶۲۲۸
امیررضاخسروى تنگ برد سفیدیازدهم تجربى۶۱۴۶
سودابهعسکرىچهارم تجربى۶۱۳۸
محمد رضادانایىنهم۶۱۳۷
حمیدرضایونسىچهارم تجربى۶۱۰۹
فرشتهبهزادىدوازدهم تجربى۶۰۷۰
محمدخالقى نژادىهفتم۶۰۶۶
مهردادعزیزى کتجچهارم تجربى۶۰۴۷
علىحسن زاده پاطاوهدوازدهم تجربى۶۰۳۰
کوثرامیرى زادهیازدهم تجربى۶۰۱۷
سید سبحانیزدان پرست – میهمان به ۲۵چهارم تجربى۶۰۱۵
برترین های کانون لنده970818
برترین های کانون لنده970818

جهت ثبت نام اینترنتی کانون فرهنگی آموزش اینجا کلیک کنید

جهت پرداخت بدهی اینجا کلیک کنید

جهت تماس با ما اینجا را کلیک کنید .

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا