اخبار

نتیجه آزمون 23 مهر95 کانون قلم چی شعبه لنده

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز 
علىیاوریانچهارم تجربى7200
افشینفتحىچهارم تجربى7048
آیلاربهرامى- میهمان از 3710ششم دبستان7046
فایزهدانش پژو- میهمان از 5340ششم دبستان6928
سید احمدرضاعلى زادهچهارم تجربى6793
بهنامدانشنهم6752
زینبفتاحىسوم تجربى6718
علىمعنوىچهارم تجربى6624
کامرانآزادهچهارم تجربى6564
غزلضربىچهارم تجربى6491
بهارهپورفتاحىچهارم تجربى6418
سیده سیماتقوى نژاددهم تجربى6378
افشینعزیزى کتجچهارم تجربى6374
یاسینفتحىسوم تجربى6256
نجمهحقىچهارم تجربى6246
زهرانظرىسوم تجربى6235
ام البنیندوستى کتجچهارم دبستان6221
سمانهاحمدىدهم تجربى6216
افسانهفتاحىچهارم تجربى6199
سید محمد سعیدسبحانى خواهچهارم تجربى6199
علىخالقى نژادىهفتم6196
محمد رضاکیانى عزیزىششم دبستان6056
سحرربانى مهردهم تجربى6055
عارفهآقازاده عروهسوم تجربى6043
حمیدرضایونسىسوم تجربى6024
شهابنعمتىنهم6015
عارفپیرزادچهارم تجربى6007

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

‫۲ دیدگاه ها

دکمه بازگشت به بالا