اخبار

برترین های کانون لنده در دوم تیرماه 1391

برای مشاهده نتایج کانون لنده در آزمون دوم تیرماه نودو یک ادامه مطلب را مطالعه فرمایید .

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
875360052پيمان دانايى سوم تجربى6734
895360110حليمهكاظمى نيكچهارم تجربى6646
895360022الهامدانايىچهارم تجربى6630
905360157منيژهدوستىچهارم تجربى6614
905360066سيد رضاميرىچهارم تجربى6507
885360035زيبافتاحىچهارم تجربى6476
895360179فاطمهعلى زادهچهارم تجربى6373
885360007سحر كبوترى چهارم تجربى6240
885360077طاهره خنجرى سوم تجربى6222
885360082سيداعظمجعفرىچهارم تجربى6217
895360010صديقهرحمان نسبسوم تجربى6195
905360000سيده سكينهسعادتىچهارم انسانى6143
885360006فريده دوستى چهارم تجربى6035
885360008زينب نظرى چهارم تجربى5945
905360062سعادتجعفرىساختمان سوم5835
905360176اكرمتقى زادهچهارم تجربى5809
895360016پريساكريمى نژادچهارم انسانى5797
905360033عابدافروسچهارم رياضى5785
885360038محتشم محمد پور چهارم رياضى5724
895360015خسرويونسى كتجچهارم رياضى5699
895360059كاملدارابىسوم رياضى5654
895350097محسنعليدادى كتجسوم رياضى5616
895360089وحيدآهنين جانچهارم تجربى5616
895360171رامينباقرزادهچهارم رياضى5612
905360037جابرمعنوى عروهسوم تجربى5610
905360323پروينايوازچهارم انسانى5600
895360206زيورفرزانچهارم انسانى5577
905360047نعناعآذرچهارم تجربى5577
905360059عاطفهرفيعى ده مرادچهارم تجربى5571
895360221نسترنكريم زادهحسابدارى سوم5561
885360191بتولكبوترى كتجچهارم تجربى5558
905360094مهرزادزارعىچهارم رياضى5558
895360124ميناصالحىچهارم انسانى5552
885360164الهام ميرى چهارم تجربى5535
875360080رقيه آخش چهارم تجربى5518
895360030علىروهندهچهارم رياضى5518
895360067زيباعليدادىچهارم تجربى5512

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا