اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 23 بهمن 94

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز 
مهسادانایىچهارم تجربى7476
مهرشاددانایىدوم تجربى7310
سید محمد سعیدسبحانى خواهسوم تجربى7293
بهنازدوستىچهارم تجربى7225
افشینفتحىسوم تجربى7184
بهنامدانشهشتم6896
رخسارهپایانىهشتم6858
امینکرمى دره نارنجىچهارم تجربى6839
محمد رضامحمدى اصلچهارم تجربى6740
ام البنیندوستى کتجسوم دبستان6695
علىیاوریانسوم تجربى6683
حمیدهنیک جوچهارم تجربى6641
سید احمدرضاعلى زادهچهارم تجربى6611
افشینعزیزى کتجچهارم تجربى6610
آرشهمتى نژادچهارم تجربى6596
آرمانعزیزىچهارم تجربى6574
ریحانهعظیمى فرچهارم تجربى6557
سمانهاحمدىنهم6545
شهابنعمتىهشتم6527
مهدیهرحمانى پورهشتم6518
سمیراپرتاهچهارم تجربى6509
زینبفتاحىدوم تجربى6487
فائزهزمانى نسبچهارم تجربى6432
کوثرامیرى زادههشتم6427
سینامحمدى مال آخونددوم تجربى6388
پیماناحمدىچهارم ریاضى6379
زهرانظرىدوم تجربى6356
سید احسانموسوىچهارم تجربى6333
سیده سیماتقوى نژادنهم6313
حمیدرضایونسىدوم تجربى6303
علىخالقى نژادىششم دبستان6241
عاطفهشمشیرىچهارم تجربى6209
افسانهفتاحىچهارم تجربى6179
نگینتقى زادههشتم6161
عارفهآقازاده عروهدوم تجربى6147
پریساعابدى ترابچهارم انسانى6136
زینبخنجرىنهم6122
عذرانامیان نژادچهارم انسانى6113
زینبداوربناهچهارم تجربى6074
نیماحسن پورچهارم تجربى6058
بهزادکوهگرد کتجچهارم تجربى6048
بهارهپورفتاحىچهارم تجربى6006

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. سلام….با آرزوی موفقیت برای تمام همشهریان عزیزم…ب خصوص دوستام…آرش، آرمان، نیما و بهزاد

دکمه بازگشت به بالا