اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 9 بهمن 94

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز 
بهنازدوستىچهارم تجربى۷۵۵۶
مهسادانایىچهارم تجربى۷۳۸۲
مهرشاددانایىدوم تجربى۷۳۷۳
حمیدهنیک جوچهارم تجربى۷۱۴۶
زینبفتاحىدوم تجربى۷۰۲۲
ریحانهعظیمى فرچهارم تجربى۶۹۹۰
افشینفتحىسوم تجربى۶۹۲۰
سید محمد سعیدسبحانى خواهسوم تجربى۶۸۷۴
امینکرمى دره نارنجىچهارم تجربى۶۷۰۱
سمیراپرتاهچهارم تجربى۶۶۱۵
زهرانظرىدوم تجربى۶۵۸۱
پیماناحمدىچهارم ریاضى۶۴۹۷
سید احمدرضاعلى زادهچهارم تجربى۶۴۹۰
غزلضربىچهارم تجربى۶۴۸۴
عاطفهشمشیرىچهارم تجربى۶۴۰۸
افشینعزیزى کتجچهارم تجربى۶۳۸۰
سید احسانموسوىچهارم تجربى۶۳۲۰
عارفهآقازاده عروهدوم تجربى۶۳۱۵
محمد رضامحمدى اصلچهارم تجربى۶۲۵۰
آرشهمتى نژادچهارم تجربى۶۲۲۲
علىیاوریانسوم تجربى۶۲۱۴
فرشتهدوستى کتجچهارم تجربى۶۱۸۲
فائزهزمانى نسبچهارم تجربى۶۱۴۸
پریساعابدى ترابچهارم انسانى۶۱۰۸
بهزادکوهگرد کتجچهارم تجربى۶۰۸۵
کامرانآزادهچهارم تجربى۶۰۱۸
برترهای کانون لنده941109
برترهای کانون لنده۹۴۱۱۰۹

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دکمه بازگشت به بالا