اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 9 بهمن 94

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز 
بهنازدوستىچهارم تجربى7556
مهسادانایىچهارم تجربى7382
مهرشاددانایىدوم تجربى7373
حمیدهنیک جوچهارم تجربى7146
زینبفتاحىدوم تجربى7022
ریحانهعظیمى فرچهارم تجربى6990
افشینفتحىسوم تجربى6920
سید محمد سعیدسبحانى خواهسوم تجربى6874
امینکرمى دره نارنجىچهارم تجربى6701
سمیراپرتاهچهارم تجربى6615
زهرانظرىدوم تجربى6581
پیماناحمدىچهارم ریاضى6497
سید احمدرضاعلى زادهچهارم تجربى6490
غزلضربىچهارم تجربى6484
عاطفهشمشیرىچهارم تجربى6408
افشینعزیزى کتجچهارم تجربى6380
سید احسانموسوىچهارم تجربى6320
عارفهآقازاده عروهدوم تجربى6315
محمد رضامحمدى اصلچهارم تجربى6250
آرشهمتى نژادچهارم تجربى6222
علىیاوریانسوم تجربى6214
فرشتهدوستى کتجچهارم تجربى6182
فائزهزمانى نسبچهارم تجربى6148
پریساعابدى ترابچهارم انسانى6108
بهزادکوهگرد کتجچهارم تجربى6085
کامرانآزادهچهارم تجربى6018
برترهای کانون لنده941109
برترهای کانون لنده941109

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. آرزوىِ موفقیت براى همه ى کنکوریاىِ سختکوش مخصوصا دختر عموىِ عزیزم بهناز خانوم ❤️

دکمه بازگشت به بالا