اخبار

برترین های کانون لنده در 5 شهریور89

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
885360046اسماءرحمانى پورانسانى7148
885360006فريدهدوستىسوم تجربى7071
875360052پيماندانايىدوم تجربى7039
885360035زيبافتاحىتجربى6772
895360018حسينپرويزى نژادتجربى6639
875360182جواديونسى كتجرياضى6496
885360000حسنعليدادى كتجتجربى6495
895360021سجادافراختهرياضى6472
895360025حسنشهريارىرياضى6224
885360077طاهرهخنجرىدوم تجربى6126
885360005مژگانسعيدىانسانى6068
895360010صديقهرحمان نسبدوم تجربى6050
885360042مهرانفتاحىدوم تجربى6019
885360007سحركبوترىسوم تجربى5984
885360124پروانهخنجرىتجربى5926
895360027محدثهدانائىدوم تجربى5917
885360034سيمين دختكرمپورسوم تجربى5907
895360009نسرينصداقت پرورانسانى5903
895360020ليلانعمتى پورتجربى5854
885360001جوادنعمتىرياضى5827

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا