اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 8 اسفند 93

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
رامینفتاحى دم تنگچهارم تجربى7875
کورشنعمت پورمونهچهارم تجربى7605
پیماناحمدىسوم ریاضى7276
مهسادانایىسوم تجربى7198
ساسانحسینى کتجچهارم تجربى7028
زینبفتاحىاول دبیرستان7017
مهرشاددانایىاول دبیرستان6907
سمانهاحمدىهشتم6856
امینکرمى دره نارنجىسوم تجربى6744
مسعودضرغامىچهارم تجربى6717
بهنازدوستىسوم تجربى6712
افسانهمومنىچهارم تجربى6698
فرشادمونه زاذهچهارم تجربى6631
حمیدهنیک جوسوم تجربى6630
شیوانوروزىاول دبیرستان6624
شهابنعمتىهفتم6493
زهراجرندهدوم تجربى6430
عذرانامیان نژادسوم انسانى6369
قاسمکشورىچهارم تجربى6362
سید احمدرضاعلى زادهسوم تجربى6337
سید محمد سعیدسبحانى خواهدوم تجربى6332
محمدخنجرىسوم ریاضى6291
بهنامدانشهفتم6289
فهیمهاقازادهدوم تجربى6267
نجمهحقىسوم تجربى6259
فاطمهمحمدىچهارم تجربى6237
سعیدهعلى زادهچهارم تجربى6234
مصطفىمحمدىچهارم تجربى6219
زهراجعفرىچهارم تجربى6208
آرمانعزیزىچهارم تجربى6192
سمیراپرتاهچهارم تجربى6191
حمیدرضایونسىاول دبیرستان6169
عاطفهاصیل زادهچهارم تجربى6164
فائزهزمانى نسبچهارم تجربى6124
زینبجرندهدوم تجربى6099
آرمانجماعتىچهارم تجربى6071
سید احسانموسوىچهارم تجربى6063
پیمانمصطفوىچهارم انسانى6044
بهارهپورفتاحىسوم تجربى6041
علىیاوریاندوم تجربى6041

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. درووود بر هم شهریان عزیز و پر تلاشم
    ایول به همت و پشت کارتون با قدرت ادامه بدین
    ایشالله که موفق بشین

دکمه بازگشت به بالا