اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 22 اسفند 93

آنچه در این مقاله می‌خوانید

برترهای کانون لنده 931222

برترهای کانون لنده 931222 را در این پست جهت اطلاع عموم منتشر می کنم .

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
رامینفتاحى دم تنگچهارم تجربى7522
مهسادانایىسوم تجربى7473
کورشنعمت پورمونهچهارم تجربى7336
پیماناحمدىسوم ریاضى7190
حمیدهنیک جوسوم تجربى7172
بهنازدوستىسوم تجربى7164
سمانهاحمدىهشتم7018
بهنامدانشهفتم6950
ساسانحسینى کتجچهارم تجربى6879
مهرشاددانایىاول دبیرستان6867
غزلضربى طلاگهسوم تجربى6852
مسعودضرغامىچهارم تجربى6674
سید احمدرضاعلى زادهسوم تجربى6602
قاسمکشورىچهارم تجربى6541
امینکرمى دره نارنجىسوم تجربى6514
سید محمد سعیدسبحانى خواهدوم تجربى6473
فائزهزمانى نسبچهارم تجربى6423
عذرانامیان نژادسوم انسانى6415
زهراجرندهدوم تجربى6400
فرشادمونه زاذهچهارم تجربى6284
حمیدرضایونسىاول دبیرستان6280
پیمانمصطفوىچهارم انسانى6257
نگینتقى زادههفتم6248
آرمانعزیزىچهارم تجربى6224
شهابنعمتىهفتم6184
عاطفهاصیل زادهچهارم تجربى6178
علىیاوریاندوم تجربى6172
فاطمهمحمدىچهارم تجربى6155
آرمانجماعتىچهارم تجربى6119
میلادجلیلى مراددوم تجربى6078
یاسینفتحىاول دبیرستان6041
داریوشانصاریانچهارم ریاضى6038
زهراجعفرىچهارم تجربى6023
حکمتمحمدىچهارم ریاضى6001

برای مشاهده برنامه راهبردی آزمون ها اینجا را ببینید . برای ورود به صفحه شخصی اینجا را ببینید .

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا