اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 19 فروردین 90

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
885360046اسماء رحمانى پور چهارم انسانى7691
875360052پيمان دانايى دوم تجربى7544
875360001سيد سعيد يزدان پرست چهارم تجربى6898
875360003فرزانه رحمانى پور سوم تجربى6782
885360006فريده دوستى سوم تجربى6646
885360082اعظم جعفرى سوم تجربى6549
885360049افسانه مومنى چهارم تجربى6535
885360077طاهره خنجرى دوم تجربى6534
885360213مصدقخليلى پورچهارم انسانى6527
895360021سجادافراختهچهارم رياضى6496
885360008زينب نظرى سوم تجربى6410
885360262گلنازآذرچهارم انسانى6354
885360263مهينآهنين جانچهارم انسانى6352
895360022الهامدانايىسوم تجربى6333
885360000حسن عليدادى كتجچهارم تجربى6196
895360027محدثهدانائىدوم تجربى6145
895360108مرتضىرضايىچهارم تجربى6141
885360001جواد نعمتى چهارم رياضى6136
885360032محبوبه بختيارى چهارم تجربى6129
895360009نسرينصداقت پرورچهارم انسانى6117
895360159محمد جوادخادم حسينىچهارم تجربى6096
885360062محمود خليل پور كتج چهارم تجربى6063
895360110حليمهكاظمى نيكچهارم تجربى6063
895360201نعمت اللهحسينىچهارم انسانى6052
885360007سحر كبوترى سوم تجربى6048
885360152ياسين قاسمى دوم تجربى6024

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا