اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 7 فروردین 90

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
885360046اسماء رحمانى پور چهارم انسانى7317
875360001سيد سعيد يزدان پرست چهارم تجربى7089
885360006فريده دوستى سوم تجربى6986
885360000حسن عليدادى كتجچهارم تجربى6612
875360003فرزانه رحمانى پور سوم تجربى6536
895360021سجادافراختهچهارم رياضى6486
895360022الهامدانايىسوم تجربى6395
895360085نوربخشعالى وندچهارم تجربى6388
885360005مژگان سعيدى چهارم انسانى6308
895360088حبيب الهايدونچهارم انسانى6253
895360056اقدسدرخشان اصلچهارم انسانى6217
885360032محبوبه بختيارى چهارم تجربى6163
885360008زينب نظرى سوم تجربى6122
895360110حليمهكاظمى نيكچهارم تجربى6104
895360201نعمت اللهحسينىچهارم انسانى6044
885360007سحر كبوترى سوم تجربى6001

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا