اخبار

نتیجه آزمون ۷ فروردین ۹۷ کانون فرهنگی آموزش واحد لنده

برترهای کانون لنده 970107
برترهای کانون لنده 970107
نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
افشینعزیزى کتجچهارم تجربى۶۵۷۱
هانىتقوىیازدهم تجربى۶۵۶۸
سمانهاحمدىیازدهم تجربى۶۴۹۲
رضافتحىیازدهم تجربى۶۴۷۴
زهرانظرىچهارم تجربى۶۳۰۸
عاطفهرزمهچهارم تجربى۶۳۰۶
نیماتقوى نژادچهارم تجربى۶۲۸۱
مرتضىآرامىچهارم انسانى۶۲۵۱
امیرمحمدهمت پورچهارم تجربى۶۲۲۷
فرشتهبهزادىیازدهم تجربى۶۲۱۹
سینامحمدى مال آخوند- میهمان بچهارم تجربى۶۲۱۳
علىیاوریانچهارم تجربى۶۲۰۸
شیوانوروزىچهارم تجربى۶۱۹۵
سیده زهرامیرىیازدهم تجربى۶۱۵۰
مسعودنیک جویازدهم تجربى۶۱۴۰
فهیمهاقازادهچهارم تجربى۶۰۳۲

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا