اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون سوم دی ماه 89

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
875360052پيمان دانايى دوم تجربى7576
885360006فريده دوستى سوم تجربى7427
885360046اسماء رحمانى پور چهارم انسانى7153
895360110حليمهكاظمى نيكچهارم تجربى6950
885360035زيبافتاحىچهارم تجربى6647
885360000حسن عليدادى كتجچهارم تجربى6487
885360213مصدقخليلى پورچهارم انسانى6487
885360077طاهره خنجرى دوم تجربى6378
895360021سجادافراختهچهارم رياضى6352
895360022الهامدانايىسوم تجربى6344
885360288صديقهخوش قدمچهارم انسانى6316
895360067زيباعليدادىسوم تجربى6261
895360025حسنشهريارىچهارم رياضى6249
885360262گلنازآذرچهارم انسانى6231
895360108مرتضىرضايىچهارم تجربى6220
885360001جواد نعمتى چهارم رياضى6166
895360027محدثهدانائىدوم تجربى6162
895360056اقدسدرخشان اصلچهارم انسانى6120
885360062محمود خليل پور كتج چهارم تجربى6071
875360164فرشته مرادى نژادچهارم تجربى6043
895360010صديقهرحمان نسبدوم تجربى6030

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا