اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 6 خرداد 90

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
885360046اسماء رحمانى پور چهارم انسانى7493
885360213مصدقخليلى پورچهارم انسانى6695
875360001سيد سعيد يزدان پرست چهارم تجربى6596
895360108مرتضىرضايىچهارم تجربى6458
895360201نعمت اللهحسينىچهارم انسانى6295
885360005مژگان سعيدى چهارم انسانى6293
895360021سجادافراختهچهارم رياضى6290
895360025حسنشهريارىچهارم رياضى6240
885360032محبوبه بختيارى چهارم تجربى6232
885360000حسن عليدادى كتجچهارم تجربى6228
895360085نوربخشعالى وندچهارم تجربى6226
875360047كلثوم جليل آزاد چهارم تجربى6212
885360262گلنازآذرچهارم انسانى6209
895360011عباسقديمىچهارم تجربى6050
895360166سعيددانايى پاتاوهچهارم انسانى5947
875360164فرشته مرادى نژادچهارم تجربى5942
885360041سعيد رحمان نسب چهارم رياضى5932
885360288صديقهخوش قدمچهارم انسانى5917
895360009نسرينصداقت پرورچهارم انسانى5902
885360062محمود خليل پور كتج چهارم تجربى5863
895360088حبيب الهايدونچهارم انسانى5847
895360106شهينايوازچهارم تجربى5724
885360132سعيد مومنى چهارم رياضى5723
895360197حسنمهربان سرآسيابچهارم انسانى5706
895360020ليلانعمتى پورچهارم تجربى5687
895360159سهیلاخادم حسينىچهارم تجربى5682
885360014مهردادعزيزى كتجچهارم رياضى5629
895360041زيبازمانىچهارم انسانى5605
875360135حميده دانايى چهارم تجربى5590
895360180فرهادتقى پور شاه قربانچهارم انسانى5554
895360127راضيهشهابىچهارم تجربى5519
895360023مسعودپرورهچهارم رياضى5517
895360131زيبادانايى پاتاوهچهارم تجربى5414
875360096وحيد مومنىچهارم تجربى5400

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا