اخبار

اسامی پذیرفته شدگان روزانه کانون لنده در کنکور 90

برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان روزانه کانون لنده در کنکور 90 ادامه مطلب را مطالعه فرمایید .

   
مرادى نژادفرشتهاتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
خليلىاحساناتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
همتى نژادمهرداداماروكاربردها-دانشگاه شيراز
عسكرىتورانباستانشناسي -دانشگاه زابل
تقى پور شاه قربانفرهادباستانشناسي -دانشگاه زابل
تقى زادهرحيمباستانشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان زاهدان
مومنی افسانه شنوایی سنجی دانشگاه تهران 
عليدادى كتجحسنپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
درخشان اصلاقدستاريخ -دانشگاه سيستان وبلوچستان زاهدان
جعفرىامراللهحسابداري -دانشگاه شيراز
آذرگلنازحقوق -دانشگاه ايت الله بروجردي -بروجرد
رحمانى پوراسماءحقوق -دانشگاه شيراز
آهنين جانمهينروانشناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان
دانايى پاتاوهسعيدروانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد
تربارداودرياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج
صالحىكمالزبان شناسي -دانشگاه شيراز
دانايى پاتاوهزيبازمين شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد
يونسىليلازيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان
مومنىوحيدزيست شناسي -دانشگاه ياسوج
دانايىحميدهزيست شناسي -دانشگاه ياسوج
خالقى آتشگاهياسرصنايع دستي -دانشگاه كاشان
سعيدىمژگانعلوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز
صداقت پرورنسرينعلوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز
ايدونحبيب الهعلوم اجتماعي -دانشگاه شيراز
نعمت الله حسینی علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران 
بختيارىمحبوبهعلوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
زمانىزيباعلوم سياسي -دانشگاه گيلان -رشت
يوسفى مفردفرزانهفلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه زنجان
اتابكنسيمفيزيك -دانشگاه ياسوج
حدادى نژادزكرياكارداني بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس
قديمىعباسكارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز
رضايىمرتضىكارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مهربان سرآسيابحسنكتابداري واطلاع رساني -دانشگاه تربيت معلم اذربايجان تبريز
تقى پورفريبرزكتابداري واطلاع رساني -دانشگاه رازي -كرمانشاه
نيك بختامينمديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر
كاظمىشادىمديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر
گنجىافسانهمديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر
رحمان نسبسعيدمهندسي برق -دانشگاه شهركرد
افراختهسجادمهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز
عزيزى كتجمهردادمهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم
سعيدىعنايت الهمهندسي برق -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد
شهريارىحسنمهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج
يونسى كتججوادمهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان
مومنىسعيدمهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان
درخواهكاووسمهندسي شيمي -دانشگاه ياسوج
بكراىمسلممهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير
حسينى شيتابعباسمهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه كردستان -سنندج
مير سالارىمرتضىمهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ياسوج
شهابىراضيهمهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه صنعتي /بهبهان
اسعدى كيشنصرالهمهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه زابل
يونسىعنايتمهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه زابل
اميرى پورآسيهمهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه /ص /بهبهان
نعمتی جوادمهندسی نفت لامرد 
جليل آزادكلثومهوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
ايوازشهينهوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دکمه بازگشت به بالا