بارم بندی زیست دهم تجربی ، بارم بندی کتاب زیست شناسی پایه دهم تجربی
زیست شناسی

بارم بندی زیست شناسی پایه دهم تجربی

بندی زیست پایه دهم  - بارم بندی زیست شناسی پایه دهم تجربی
بارم بندی زیست دهم تجربی

برای دانلود کتاب زیست شناسی پایه دهم اینجا را کلیک کنید.  

بارم بندی زیست شناسی پایه دهم   
فصل  نوبت اول  نوبت دوم 
۱ ۲ ۰.۵
۲ ۶.۵ ۲
۳ ۴.۵ ۱.۵
تا صفحه ۷۹ قسمت اول  ۴ ۱
فعالیت  ۳ ۰
۴- گفتار خون تا آخر فصل  ۰ ۲
۵ ۰ ۳
۶ ۰ ۴
۷ ۰ ۴
فعالیت بخش دوم  ۰ ۲
جمع کل  ۲۰ ۲۰
4/5 (1 نظر)

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی