برترین های کانون لنده در آزمون 22 دی ماه 96

  برترین های کانون لنده در آزمون 22 دی ماه 96
  نامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
  بهنامدانشدهم تجربى7945
  علىخالقى نژادىهشتم6899
  سمانهاحمدىيازدهم تجربى6804
  افشينعزيزى كتجچهارم تجربى6800
  هانىتقوىيازدهم تجربى6712
  سيده زهراميرىيازدهم تجربى6554
  سينامحمدى مال آخوندچهارم تجربى6552
  مسعودنيك جويازدهم تجربى6530
  ام البنيندوستى كتجپنجم دبستان6521
  مهسادادوندپنجم دبستان6500
  محمدخالقى نژادىششم دبستان6465
  زهراسهرابىششم دبستان6463
  رضافتحىيازدهم تجربى6426
  فرشتهبهزادىيازدهم تجربى6337
  فهيمهاقازادهچهارم تجربى6334
  محمد رضادانايىهشتم6328
  زينبخنجرىيازدهم تجربى6261
  نيماتقوى نژادچهارم تجربى6241
  سيده سيماتقوى نژاديازدهم تجربى6193
  سيده شكيلاآذربخشيازدهم تجربى6188
  حميدرضايونسىچهارم تجربى6163
  شيوانوروزىچهارم تجربى6155
  سحرربانى مهريازدهم تجربى6137
  علىحسن زاده پاطاوهيازدهم تجربى6120
  پرديسرضايىنهم6112
  محمد حسينعسكرى دم تنگهشتم6082
  مريمتقى زاده لندهششم دبستان6072
  شهابنعمتىدهم تجربى6041
  سيده شيواموسوىهشتم6038
  علىياوريانچهارم تجربى6028
  تاراجوج پورششم دبستان6010
  اميدويسىچهارم تجربى6004
  در دسته اخبار 1379 بازدید

  دیدگاهی برای "برترین های کانون لنده در آزمون 22 دی ماه 96" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.