اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون ۱۷ اسفند ۹۷

سلام آزمون امروز هم برگزار شد . در این پست برترهای کانون لنده 971217 را جهت اطلاع عموم منتشر می کنم . 

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
بهنامدانشیازدهم تجربى۷۴۱۸
عرفاناحمدىدهم علوم انسانى۶۹۰۳
علىخالقى نژادىنهم۶۸۸۳
ام البنیندوستى کتجششم دبستان۶۷۷۴
سینامحمدى مال آخوندچهارم تجربى۶۷۳۵
جوادیونسى کتجچهارم تجربى۶۷۲۶
فرزادمحمدى زادهدهم تجربى۶۷۲۶
مهسادادوندششم دبستان۶۷۱۵
سیده زهرامیرىدوازدهم تجربى۶۶۵۲
تاراجوج پورهفتم۶۵۹۳
ابوالفضلزارعى لندههشتم۶۵۳۸
شیوانوروزىچهارم تجربى۶۴۸۴
هانىتقوىدوازدهم تجربى۶۴۰۶
محمدخالقى نژادىهفتم۶۴۰۶
علىخلیلى پورهفتم۶۴۰۳
فاطمهیونسى کتجدهم علوم انسانى۶۳۹۴
سید سبحانیزدان پرستچهارم تجربى۶۳۹۰
رضافتحىدوازدهم تجربى۶۳۵۹
رخسارهپایانىیازدهم تجربى۶۳۱۲
کبرىولى زادهچهارم انسانى۶۳۰۱
حسینمعنوىیازدهم تجربى۶۲۷۸
زهرانظرىچهارم تجربى۶۲۴۸
سحرربانى مهردوازدهم تجربى۶۲۳۹
سیده سارایزدان پرستپنجم دبستان۶۱۹۶
مالکسلمان شهروئىدوازدهم انسانى۶۱۸۶
شهابنعمتىیازدهم تجربى۶۱۸۲
ایماندستاراندهم تجربى۶۱۴۲
سمراقلى زاده کتجدهم تجربى۶۱۳۷
سینامحمدى زادهیازدهم تجربى۶۱۰۰
سعیدکاویانچهارم تجربى۶۰۸۰
زهرامرادىدهم تجربى۶۰۷۸
امیر حسینآقازادهیازدهم تجربى۶۰۷۶
عهدیهمکى پورچهارم تجربى۶۰۶۲
برترهای کانون لنده 971217
برترهای کانون لنده 971217

جهت ثبت نام اینترنتی کانون فرهنگی آموزش اینجا کلیک کنید

جهت پرداخت بدهی اینجا کلیک کنید

جهت تماس با ما اینجا را کلیک کنید .

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا