برترهای کانون لنده 981027 که در آزمون نمره بالاتر از 6000 کسب نمودند .یزدان پرست
اخبار

برترین‌‌‌های کانون لنده در آزمون ۲۷ دی ماه ۹۸

متاسفانه بعضی از دانش آموزان تا رسیدن به کنکور هیچ گونه آزمونی را تجربه نمی‌کنند به همین خاطر نمی‌توانند کنکور را به خوبی مدیریت کنند.
13981027 - برترین های کانون لنده در آزمون ۲۷ دی ماه ۹۸
برترهای کانون لنده 981027
نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز 
فرزادمحمدى زادهیازدهم تجربى۷۴۸۷
سیده سارایزدان پرستششم دبستان۷۴۱۷
ام البنیندوستى کتجهفتم۷۱۴۹
فاطمهآذرهفتم۷۰۰۵
زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۶۸۳۲
عرفاناحمدىیازدهم علوم انسانى۶۷۶۲
زیباعلى زادهدهم علوم انسانى۶۷۶۲
سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۶۷۸
مهسادادوندهفتم۶۶۱۱
سیده شکیلاآذربخشتجربى نظام جدید۶۵۰۱
حمیدرضایونسىتجربی نظام قدیم۶۴۷۱
فاطمهکریمىیازدهم تجربى۶۴۷۰
محمد رضادانایىدهم تجربى۶۴۶۰
تاراسلطانىهشتم۶۴۳۹
فرشتهبهزادىتجربى نظام جدید۶۳۹۳
سروشسعیدىتجربى نظام جدید۶۳۰۷
هانىتقوىتجربى نظام جدید۶۲۴۳
ابوالفضلمرادىنهم۶۲۳۲
مریممعنوىهفتم۶۲۳۲
حسینعلیارپوردهم علوم انسانى۶۲۲۶
حسینقاسمىدهم علوم انسانى۶۲۱۸
فاطمهدوستى کتجانسانى نظام جدید۶۱۹۵
علىخالقى نژادىدهم تجربى۶۱۸۰
علىجانبازى لندئىیازدهم تجربى۶۱۸۰
مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۱۷۰
زهرامرادىیازدهم تجربى۶۱۵۳
آناهیتاشفایى دوکتجربی نظام قدیم۶۱۴۸
مهدیهمشهدى زادههشتم۶۱۲۸
سمراقلى زاده کتجیازدهم تجربى۶۱۱۲
احمدمحمدى مال آخوندهفتم۶۰۸۴
مبیناغلامىششم دبستان۶۰۸۲
سینامحمدى زادهتجربى نظام جدید۶۰۶۷