اخبار

نتیجه آزمون 17 شهریور 96 کانون فرهنگی آموزش واحد لنده

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز 
محمدمهدىرضاپور- میهمان هفتم7127
زینبفتاحىچهارم تجربى7078
حمیدرضایونسىچهارم تجربى6990
هانىتقوىیازدهم تجربى6764
مهشیدرضاپور- میهمانپنجم دبستان6730
بهنامدانشدهم تجربى6587
رضافتحىیازدهم تجربى6564
سمانهاحمدىیازدهم تجربى6439
زهرانظرىچهارم تجربى6258
سینامحمدى مال آخوندچهارم تجربى6258
عارفهآقازاده عروهچهارم تجربى6213
فریدبادفریازدهم تجربى6213
مسعودنیک جویازدهم تجربى6168
کبرىولى زادهچهارم انسانى6121
رخسارهپایانىدهم تجربى6066
برترهای کانونلنده 950617
برترهای کانون لنده 950617

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

 1. ما فقط یکبار زندگی میکنیم، اما انقدر خوب زندگی خواهیم کرد که همان یکبار هم کافی باشد. دوستای کنکوری عزیز دست از تلاش نکشید.کنکور نظام جدید رو فقط باید یک مترجم برای زیستش ببریم اینقدر واژه هاشون عوض شده. پس بیکار ننشینیم که”آیندمان در کنکور ۹۷ رقم خواهد خورد”.
  (یک تست کنکور۹۸:در ساقه یک گیاه نهان دانه ی دو لپه بلافاصله پس از…..
  ۱)تقسیم شدن یاخته های بُن لاد چوب پنبه ساز،یاخته های مرده به پیراپوست اضافه میشوند.
  ۲)برگشتن یاخته های نرم آکنه ای به حالت سرلادی، بُن لاد آوند ساز در بین آوند آبکش و چوب نخستین تشکیل میشود.
  ۳)برعهده گرفتن وظیفه ی پوشش ساقه توسط پیراپوست،سلولهای فتوسنتز کننده ی سامانه ی بافت پوششی ازبین میروند.
  ۴)فعالیت بن لاد اوند ساز و تشکلیل یاخته های اوند ابکشی، یاخته های ابکشی در مجاورت بن لاد چوب پنبه ساز قرار میگیرند.

  سرلاد=مریستم/یاخته=سلول/بن لاد=کامبیوم/نرم اکنه=پارانشیمی/
  این فقط یک درصد لغاتشه.
  (ثبت لطفا)

دکمه بازگشت به بالا