اخبار

برترین های کانون لنده در ازمون 19 اسفند 90

برای مشاهده لیست برترهای کانون لنده در آزمون 19 اسفند 90 ادامه مطلب را مطالعه فرمایید .

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
875360052پيمان دانايى سوم تجربى7192
905360128فرشادمحمدى زادهدوم تجربى7153
905360035زينبخالقى نژادسوم انسانى7098
905360148رامينفتاحى دم تنگاول دبيرستان7057
895360010صديقهرحمان نسبسوم تجربى7016
905360055فاطمهخنجرىاول دبيرستان6924
885360035زيبافتاحىچهارم تجربى6769
905360034عاطفهكرمى دره نارنجىدوم تجربى6727
895350097محسنعليدادى كتجسوم رياضى6706
885360077طاهره خنجرى سوم تجربى6462
905360033عابدافروسچهارم رياضى6436
885360152ياسين قاسمى سوم تجربى6413
905360066سيد رضاميرىچهارم تجربى6413
905360000سيده سكينهسعادتىچهارم انسانى6391
895360022الهامدانايىچهارم تجربى6373
895360080مسعودضرغامىدوم تجربى6309
895360124ميناصالحىچهارم انسانى6299
885360008زينب نظرى چهارم تجربى6263
895360110حليمهكاظمى نيكچهارم تجربى6215
895360059كاملدارابىسوم رياضى6212
895360111فاطمهمحمدىدوم تجربى6194
885360007سحر كبوترى چهارم تجربى6178
895360179فاطمهعلى زادهچهارم تجربى6168
895360206زيورفرزانچهارم انسانى6165
905360228آفرينپرماهچهارم تجربى6109
885360042مهران فتاحى سوم تجربى6091
905360100فائزهزمانى نسبدوم تجربى6069
895360063زهراجعفرىدوم تجربى6040
905360068خدادادپرچمچهارم تجربى6017
905360102مهتابدانايىسوم انسانى6002

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا