اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون ۱۹ مرداد ماه ۹۷

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
بهنامدانشیازدهم تجربى۷۴۹۰
رضافتحىدوازدهم تجربى۶۸۳۱
سمانهاحمدىدوازدهم تجربى۶۸۲۶
هانىتقوىدوازدهم تجربى۶۴۶۴
زینبفتاحىچهارم تجربى۶۳۵۶
مسعودنیک جودوازدهم تجربى۶۳۰۰
پیمانحسینىدوازدهم تجربى۶۱۰۷
عباسقدیمىچهارم تجربى۶۰۷۴
علىحسن زاده پاطاوهدوازدهم تجربى۶۰۳۲

جهت ثبت نام اینترنتی کانون فرهنگی آموزش اینجا کلیک کنید

جهت پرداخت بدهی اینجا کلیک کنید

جهت تماس با ما اینجا را کلیک کنید .

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا