اخبار

نتیجه آزمون 14 فروردین 94

آنچه در این مقاله می‌خوانید

نتیجه آزمون 14 فروردین 94

نتایج کانون لنده

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
رامینفتاحىچهارم تجربى7521
کورشنعمت پورمونهچهارم تجربى7153
مسعودضرغامىچهارم تجربى6749
افسانهمومنىچهارم تجربى6483
ساسانحسینى کتجچهارم تجربى6426
فرشادمونه زاذهچهارم تجربى6082
فائزهزمانى نسبچهارم تجربى6006
افشینعزیزى کتجچهارم تجربى5924
پیمانمصطفوىچهارم انسانى5853
زهراجعفرىچهارم تجربى5652
هانیهاحمدى کتجچهارم انسانى5649
کامرانآزادهچهارم تجربى5646
ریحانهعظیمى فرچهارم تجربى5603
محمد رضامحمدى اصلچهارم تجربى5518

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا