اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون ۱۹ آبان ۹۶

با سلام در این پست ریز اطلاعات گروه های مختلف در آزمون ۱۹ آبان جهت مقایسه و استفاده قرار داده میشه .

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
ام البنیندوستى کتجپنجم دبستان۷۲۷۴
بهنامدانشدهم تجربى۶۹۲۶
سینامحمدى مال آخوندچهارم تجربى۶۸۷۱
علىخالقى نژادىهشتم۶۸۴۵
مهسادادوندپنجم دبستان۶۸۰۲
سیده زهرامیرىیازدهم تجربى۶۶۷۸
افشینعزیزى کتجچهارم تجربى۶۶۱۴
علىیاوریانچهارم تجربى۶۵۷۸
رضافتحىیازدهم تجربى۶۵۱۶
فهیمهاقازادهچهارم تجربى۶۴۰۸
هانىتقوىیازدهم تجربى۶۳۳۷
یاسینفتحىچهارم تجربى۶۳۰۲
محمدرواىچهارم تجربى۶۲۸۲
حمیدرضایونسىچهارم تجربى۶۲۵۴
زینبفتاحىچهارم تجربى۶۲۳۳
سیده شیواموسوىهشتم۶۱۹۰
شیوانوروزىچهارم تجربى۶۱۸۹
محمد حسینعسکرى دم تنگهشتم۶۱۷۵
زهرانظرىچهارم تجربى۶۱۳۷
سید سبحانیزدان پرستچهارم تجربى۶۱۳۳
محدثهمیرى- میهمان از ۳۷۸۵دهم تجربى۶۱۳۳
یاسمنطهماسبى کتجهشتم۶۱۲۰
شهابنعمتىدهم تجربى۶۰۶۵
فاطمه ساداتمیرى- میهمان از ۳۷۸۵یازدهم تجربى۶۰۶۱
عاطفهرزمهچهارم تجربى۶۰۵۹
فرشتهبهزادىیازدهم تجربى۶۰۲۵
سینامحمدى زادهدهم تجربى۶۰۰۷
محمد رضادانایىهشتم۶۰۰۳

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا